Wild

Dagelijkse aanvoer van haarwild en klein wild uit binnen- en buitenland, naar wens versneden en verpakt.

Met haarwild bedoelen we wilde diersoorten die een vacht of pels hebben zoals haas, konijn, ree, everzwijn en hert.

Tot klein wild of vederwild behoren vogels die door jacht, kweek of uitzet worden verkregen. Hiertoe behoren o.a. de fazant, patrijs, bosduif en wilde eend.